088-7766544 info@perselectief.nl
/
Perselectief

PERSELECTIEF, WIJ CREËREN GROEI

Perselectief Werving en Selectie Apeldoorn Teamfoto

Privacy Reglement

INLEIDING

Perselectief is een organisatie die werknemers en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Perselectief over informatie van zowel werknemers en werkgevers. Perselectief garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Perselectief betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. In dit Privacy Reglement staat beschreven welke informatie door Perselectief wordt verzameld via deze website en met welk doel, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Perselectief B.V. en Perselectief Interim B.V. (hierna te noemen Perselectief) zijn gevestigd te (7316 AH) Apeldoorn aan de van der Houven van Oordtlaan 6 en ingeschreven bij de KvK onder de nummers 56888236 en nummer 58711678. Ook zijn er vestigingen in Oss en Utrecht.

TECHNISCHE INFORMATIE

Standaard kan onze website bezocht worden zonder dat u uw persoonsgegevens behoeft achter te laten. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer en van uw Internet Service Provider de datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website en de pagina’s van de website die u heeft bezocht en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer en optimalisatie van de website. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

COOKIES

Perselectief maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

PERSOONSGEGEVENS BEHEER

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u zich inschrijft op één van onze vacatures of bij onze consultants, worden uw persoonsgegevens vastgelegd in een persoonlijk profiel, voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder: bemiddeling, interim management, werving & selectie en persoonlijke ontwikkeling. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk;
  • een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden;
  • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
  • het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding;
  • wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Perselectief zal uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met artikel 6 WBP juncto artikel 8 WBP van de wet verwerken en beschermen.

Perselectief vereist dat u uw gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.

Perselectief zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking in overeenstemming met WBP.

Perselectief zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijk is, in beginsel 1 jaar. Maar voor bepaalde functies en/of branches kan dat oplopen tot maximaal 3 jaar. Maar in ieder geval tot wanneer u aangeeft uit onze database te willen worden verwijderd.

Perselectief legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Perselectief kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen en aan overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor direct marketing doeleinden.

Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten Nederland, is dit in overeenstemming met dit Privacy Reglement en gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Perselectief, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Perselectief doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Perselectief met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

INZAGE EN WIJZIGING GEGEVENS

U heeft recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw consultant bij Perselectief of u kunt inloggen op uw profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Wanneer u niet langer in de database opgenomen wilt zijn kunt u dit doorgeven aan uw consultant of per email op info@perselectief.nl hier uw verzoek mededelen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Perselectief, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@perselectief.nl of Perselectief B.V. t.a.v. de Directie, Hescheweg 121, 5342 CH Oss. U kunt ons ook telefonisch benaderen op telefoonnummer: 088-7766544.

WIJZIGINGEN

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Deze versie is opgesteld op 24 maart 2017.

Contact

Perselectief
Van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn
E: info@perselectief.nl  
T: 088 77 66 544

Nieuws
10-01-2018
Perselectief ... wij creëren groei   Sinds 1 januari jl. is het team van Perselectief versterkt met een recruiter: Marilène Heijbers. Hieronder stelt zij zich voor. Marilène Heijbers: Recruiter in Bouw & Techniek "Sinds januari 2018 ben ik met veel plezier werkzaam als Recruiter bij Perselectief. Binnen Perselectief hebben we ...
04-12-2017
Kennis maken? Wie kennis wil maken met Justin of Sanne is van harte welkom op ons kantoor in Apeldoorn! De koffie staat klaar! Neem van te voren dan wel even persoonlijk contact met ze op, want ze werken op volle kracht.   Perselectief... Wij creëren groei!   Sinds 1 november ...